KLAUZULA INFORMACYJNA

Data dodania: 2020-04-29 14:24:15

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Art Rzeźb Pracownia Plastyczna
Andrzej Ritter

ul. Osada 14
85-351 Bydgoszcz

tel. 692 749 940
e-mail:

 

 

2)      Celem przetwarzania danych jest:

  • zawarcie, wykonanie i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego,
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych - Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ewentualne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych - Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi Administratora.

 5)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji umowy z Administratorem, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy,

 6)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do konkretnego celu ich przetwarzania (tj. przez okres łączącej nas umowy, trwania wymagalności ewentualnych roszczeń – 6 lat od rozwiązania umowy oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa),

 7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.